Wat is Autogene Training?

Autogene Training is een ontspanningsmethode die direct toepasbaar is in het dagelijkse leven. Deze methode werd rond 1920 ontwikkeld door de Berlijnse psychiater J.H. Schultz.

Autogeen betekent ‘uit jezelf ontstaand’. Het woord training geeft aan dat er regelmatige oefening voor nodig is om je de vaardigheid eigen te maken.

Het doel van de training is het ontwikkelen van het vermogen om jezelf – op elk gewenst moment en in korte tijd (zo’n 7 min.) – om te schakelen naar een toestand van volledige rust en ontspanning.

De training is praktisch van aard. Je leert ontspannen in drie verschillende houdingen waardoor het gemakkelijk te gebruiken is in uiteenlopende situaties. Het betreft een lig-houding, een luiestoel-houding en een houding die het meest rechtop is. Deze kan bijvoorbeeld goed op een kruk of op het toilet gedaan worden.

De training is opgebouwd uit een zestal oefeningen die elk een ander lichaamsgebied betreffen. Aan de orde komen:

  •  spieren
  •  bloedvatensysteem
  •  hart
  •  ademhaling
  •  maag/darmgebied
  •  hoofd

[er bestaat de mogelijkheid om dit uit te breiden met een 7e oefening voor het bekkengebied]

Door een bepaalde manier van aandacht geven aan het lichaam leer je stapsgewijs de natuurlijke ontspanningsreactie in het desbetreffende gebied uit te nodigen.

Uiteindelijk vormt alles bij elkaar een vloeiende, natuurlijke omschakeling naar een toestand van lichamelijk en geestelijk ‘in- rust –zijn’.

Het proces van het eigen maken van de autogene omschakeling omvat ook het leren omgaan met eventuele ‘hindernissen’ die zich voordoen, zoals moeite met inzet/discipline, ongeduld, strengheid ten aanzien van zichzelf, sterke resultaatgerichtheid, angst, onrust etc.

Autogene training levert een vruchtbare voedingsbodem voor het gedijen van kwaliteiten als geduld, mildheid, flexibiliteit, vertrouwen en aanvaarding.