Opzet van de training

Voorafgaand aan de training vindt er altijd eerst een oriënterend gesprek plaats. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend van aard en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen. Om te kijken of de training passend voor je zou zijn. De tijdsduur is 30 min. en er zijn geen kosten aan verbonden.

Mocht je op grond van dit gesprek besluiten met de training te willen starten, dan is er nog een 2e half uur nodig voor het verder inventariseren van persoonlijke spanningsreacties en het maken van afspraken. Het is mogelijk om dit aansluitend te laten plaatsvinden of bij bedenktijd op een later tijdstip.

Samen vormt dit dan het intakegesprek (60 min.) waar wel kosten aan verbonden zijn (€ 50,-).

De training kan gevolgd worden:

  • in groepsverband
  • in een tweetal
  • individueel

Groep  Het betreft hier kleine groepjes (max. 5 personen). Het volgen van de training in groepsverband heeft als voordeel dat je ook van elkaar kunt leren. Het kan ondersteunend zijn te weten dat ook anderen bezig zijn met oefenen en verfrissend om hun ervaringen te horen.

Tweetal  Het is ook mogelijk om de training samen met een ander te volgen. Dit kan een goede vriend of vriendin zijn, partner, vader, moeder of met wie het ook maar vertrouwd genoeg voelt om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Het kan bijzonder zijn een dergelijk traject samen te doorlopen en elkaar te steunen en inspireren in het daadwerkelijk nemen van rust.

Individueel  Het voordeel van een individuele training is dat het helemaal maatwerk kan zijn. Er is meer ruimte voor zelfonderzoek en je eigen ontwikkeling en tempo staan centraal.

Het gemiddeld aantal bijeenkomsten bedraagt 10 keer (soms is er 1 of 2 keer extra nodig). Het ritme van de bijeenkomsten is 1 keer in de 14 dagen. De 2 weken ertussen is de oefentijd die je nodig hebt om het aangebodene eigen te maken.

Tijdens iedere bijeenkomst worden de tussentijdse oefenervaringen besproken en krijg je aan de hand hiervan nieuwe uitleg.

Na 3 maanden vindt er nog een follow-up bijeenkomst plaats. Om terug te kijken en zo nodig bij te sturen.

Mocht je hierna nog eens de behoefte hebben om terug te komen, dan ben je welkom om een afspraak te maken. Af en toe een ‘onderhoudsbeurt’ kan behulpzaam zijn bij het soepel houden van je vaardigheid.