AT & Aandachttraining

Nogal wat mensen die overwegen om met de Autogene Training te starten brengen in het kennismakingsgesprek een twijfel naar voren. Ze vragen zich af of ze het wel zouden kunnen aanleren ‘omdat ik me slecht kan concentreren’,  ‘m’n gedachten vaak alle kanten opvliegen’, ‘ik snel afgeleid ben als ik met iets bezig ben’, ‘het zo druk is in mijn hoofd…’

In het handboek van de grondlegger J.H.Schultz  Das Autogene Training; Konzentrative Selbsentspannung  (1e druk 1932) brengt hij naar voren dat:        “... er tussendoor optredende invallen rustig buiten beschouwing gelaten kunnen worden, zodat ze ‘voorbijtrekken’…. In geen geval zal er actief, afwerend of onderdrukkend, tegen ze gestreden worden en alleen krampachtig aan de oefenformule vastgehouden worden… ‘Laten-gebeuren’ is de gevraagde innerlijke houding…”

Een dergelijke houding van ‘laten gebeuren’ is ook iets dat geoefend kan worden. De aandacht kan getraind worden met behulp van een innerlijke observatietechniek. Deze zogeheten aandacht-of mindfulnesstraining stamt van oorsprong uit de boeddhistische meditatietraditie, zoals Vipassana & Zen.

Centraal staat de innerlijke kwaliteit van ‘mindfulness’. Mindful betekent letterlijk aandachtig, opmerkzaam. Het woord mindfulness kan in het Nederlands vertaald worden als ‘opmerkzaamheid’. Opmerkzaamheid in de betekenis van ‘open gewaar zijn’, van vriendelijk observeren van de verschijnselen zoals die zich in of aan je voordoen, zoals lichamelijke sensaties, gedachten, gevoelens, het zien, horen, ruiken, proeven, voelen…Het gaat hier om observeren in plaats van reageren op.

Het is de oefening om er alleen maar getuige van te zijn, zonder op de natuurlijke stroom van de verschijnselen in te grijpen. Van moment tot moment aanwezig zijn, hier en nu, zonder te oordelen, zonder je te laten leiden door voorkeur (prettig) of afkeer (onprettig).

Het is een kunst die ontwikkeld kan worden en geleidelijk aan bijdraagt aan een gevoel van innerlijke ruimte en vrijheid.

Als aanvulling op de klassieke Autogene Training krijg je in mijn praktijk ook de grondbeginselen van deze aandachttraining aangereikt. Als hulpmiddel in het leren omgaan met afleidende verschijnselen. Beide methodieken werken op een vruchtbare wijze op elkaar in: een ontspannen zijnstoestand bevordert het ontwikkelen van opmerkzaamheid en het ontwikkelen van mindfulness schept ruimte voor rust en ontspanning.

Bij sommige mensen ontstaat gedurende de ontspanningstraining het verlangen om het oefenen in opmerkzaamheid verder uit te breiden en te verdiepen. Leren mediteren voelt dan als een natuurlijk vervolg.

Een verdere kennismaking hiermee is mogelijk. Dit kan zowel individueel, in tweetal of in een groepje. In 5 bijeenkomsten ontvang je informatie/instructies/oefening in zowel zit- als loopmeditatie.