Wat is Autogene Training?

Autogene Training is een ontspanningsmethode die direct toepasbaar is in het dagelijkse leven. Deze methode werd rond 1920 ontwikkeld door de Berlijnse psychiater J.H. Schultz.

Autogeen betekent ‘ uit jezelf ontstaand ’. Het woord training geeft aan dat er regelmatige oefening voor nodig is om de vaardigheid eigen te maken.

Het doel van de training is het ontwikkelen van het vermogen om uzelf – op elk gewenst  moment en in korte tijd (7 min.) – om te schakelen van activiteit naar een toestand van volledige rust en ontspanning.

De training is praktisch van aard, aangezien u leert ontspannen in drie verschillende houdingen. Hierdoor is het gemakkelijk te gebruiken in uiteenlopende situaties. Het betreft een lig-houding, een leunstoel-houding en als derde een houding die het meest rechtop is. Deze kan bijvoorbeeld goed op een kruk of op het toilet uitgevoerd worden.

De training is opgebouwd uit een zestal oefeningen die elk een ander lichaamsgebied betreffen. Aan de orde komen:

  •  spieren
  •  bloedvatensysteem
  •  hart
  •  ademhaling
  •  maag/darmgebied
  •  hoofd

Door een bepaalde manier van aandacht  geven aan het lichaam leert u stapsgewijs de natuurlijke ontspanningsreactie in het desbetreffende gebied uit te nodigen.

Uiteindelijk vormt alles bij elkaar een vloeiende, natuurlijke omschakeling naar een toestand van lichamelijk en geestelijk ‘ in- rust –zijn ’.

Het proces van het eigen maken van de autogene omschakeling omvat ook het leren omgaan met eventuele ‘ hindernissen ’ die zich voordoen, zoals moeite met inzet/discipline, ongeduld, strengheid ten aanzien van zichzelf, sterke resultaatgerichtheid, angst, onrust etc.

Autogene training levert een vruchtbare voedingsbodem voor het gedijen van kwaliteiten als  geduld, mildheid, ontspannen inzet, vertrouwen en aanvaarding.