Opzet van de training

Voorafgaand aan de training vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats. Dit gesprek dient tot wederzijdse kennismaking, verdere informatieverstrekking en inventarisering van spanningsreacties. Het is oriënterend van aard om te kijken of de Autogene Training passend voor u is. De tijdsduur is een uur en er zijn kosten aan verbonden (zie tarieven & vergoeding).

Het kan echter zijn dat de stap om een afspraak te maken voor een intake-gesprek nog te groot is en u allereerst behoefte heeft aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook dit is mogelijk. De tijdsduur is 30 min. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De training kan gevolgd worden:

  • in groepsverband
  • in een tweetal
  • op individuele basis

Groep  Het betreft hier kleine groepjes (max. 5 personen). Het volgen van de training in groepsverband heeft als voordeel dat men ook van elkaar kan leren. Het kan ondersteunend werken om te weten dat ook anderen bezig zijn met het oefenen thuis en verfrissend om andermans ervaringen te horen.

Tweetal  Het is ook mogelijk om de training samen met een ander te volgen. Dit kan zijn  een goede vriend, vriendin, partner, vader, moeder of met wie het ook maar vertrouwd genoeg voelt om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Het kan bijzonder zijn om een dergelijk traject samen te doorlopen. Elkaar te steunen en inspireren in het daadwerkelijk nemen van bewuste rust.

Individueel  Het voordeel van een individuele training is dat het helemaal maatwerk kan zijn. Er is meer ruimte voor zelfonderzoek en uw eigen ontwikkeling en tempo staan helemaal centraal.

Het gemiddeld aantal bijeenkomsten bedraagt 10 keer. Soms zijn er 1 of 2 keer extra nodig om zich de vaardigheid volledig eigen te maken. Het ritme van de bijeenkomsten is 1 keer in de 14 dagen. De 2 weken ertussen is de oefen-periode die nodig is om zich het aangebodene eigen te maken.

Tijdens iedere bijeenkomst worden de tussentijdse oefenervaringen besproken en krijgt u aan de hand hiervan verdere uitleg.

Na afloop van de training vindt er na 3 maanden nog een follow-up bijeenkomst plaats. Om terug te kijken en zo nodig bij te sturen.

Twee keer per jaar vindt er een ‘inloop-terugkom-bijeenkomst’ plaats. Deze bijeenkomst staat open voor een ieder die de training heeft gevolgd (individueel, in een tweetal of groep) en behoefte heeft aan verdere ondersteuning en uitwisseling.