AT & Aandachttraining

Nogal  wat mensen die overwegen om met de Autogene Training te starten brengen in het intake-gesprek een twijfel naar voren. Ze vragen zich af of ze het wel zouden kunnen aanleren ‘omdat ik me slecht kan concentreren’,  ‘m’n gedachten vaak alle kanten opvliegen’, ‘ik snel afgeleid ben als ik met iets bezig ben’, ‘het zo druk is in mijn hoofd…’

In het handboek van Schultz  Das Autogene Training; Konzentrative Selbsentspannung  (1e druk 1932) brengt hij naar voren dat: “…’daneben’, ‘dazwischen’ auftretende Einfälle gelassen ignoriert werden können, so dass sie ‘vorüberziehen’. Keinesfalls soll aktiv gegen sie abwehrend oder unterdrückend gekämpft und ‘krampfhaft’ nur die Übungsformel  festgehalten werden… ‘Geschehen-lassen’ ist  die entscheidende innere Haltung…”  

Vertaling                                                                                                                                        In zijn handboek brengt Schultz naar voren dat: “…’daarnaast’, ‘ertussen’  optredende invallen gelaten (kalm) genegeerd kunnen worden, zodat ze ‘voorbijtrekken’. In geen geval zal er actief, afwerend of onderdrukkend, tegen ze gestreden worden en (dus niet) alleen krampachtig aan de oefeningsformule vastgehouden worden… ‘Laten-gebeuren’ is de gevraagde innerlijke houding…”

Aandachttraining

Om zich een dergelijke innerlijke houding van  ‘schouwen’, van ‘laten gebeuren’ eigen te maken vraagt ook regelmatige beoefening. Het trainen van de aandacht (zogeheten aandacht-of mindfulnesstraining) stamt van oorsprong uit de boeddhistische meditatietraditie (zoals Vipassana (inzicht)- meditatie & Zen).

Centraal staat de innerlijke kwaliteit van ‘mindfulness’. Mindful betekent letterlijk indachtig, opmerkzaam. Het woord mindfulness kan in het Nederlands vertaald worden als ‘opmerkzaamheid’ of ‘oplettendheid’.  Opmerkzaamheid in de betekenis van ‘open gewaarzijn’, van vriendelijk observeren van de verschijnselen zoals die zich in of aan je voordoen, zoals lichamelijke sensaties, gedachten, gevoelens, het zien , horen , ruiken, proeven, voelen…

Het is de oefening om er alleen maar innerlijk getuige van te zijn, zonder op de natuurlijke stroom van de verschijnselen in te grijpen. Van moment tot moment aanwezig zijn, hier en nu.

Vanuit  vriendelijkheid, mildheid waar te nemen, zonder te oordelen, zonder je te laten (ver)leiden door voorkeur of afkeer. Het ontwikkelen van een dergelijke observerende basishouding schept innerlijke ruimte en vrijheid.

AT & Aandachttraining

Als aanvulling op de klassieke Autogene Training krijgt u in mijn praktijk ook de grondbeginselen van de aandachttraining aangereikt. Beiden werken op een vruchtbare wijze op elkaar in: een ontspannen zijnstoestand bevordert het ontwikkelen van opmerkzaamheid en het ontwikkelen van mindfulness schept ruimte voor rust en ontspanning.

Bij sommige mensen ontstaat gedurende de training het verlangen om het oefenen in opmerkzaamheid verder uit te breiden en te verdiepen. Leren mediteren voelt dan als een natuurlijk vervolg. Een verdere kennismaking hiermee is mogelijk in de vorm van een vervolgtraining.

Dit kan zowel individueel, in tweetal of in een groepje. In 5 bijeenkomsten ontvangt u informatie/ instructies/oefening in zowel zit- als loopmeditatie.